โครงการจัดอบรมวิชาการ Leadership in Energy and Environmental Design : LEED Green Associate ครั้งที่ 13

ชื่อการอบรม(ไทย) โครงการจัดอบรมวิชาการ Leadership in Energy and Environmental Design : LEED Green Associate ครั้งที่ 13
ชือการอบรม(อังกฤษ) 13th Leadership in Energy and Environmental Design: LEED Green Associate Training Course
วิทยากรผู้บรรยาย ผศ. ดร. พร วิรุฬห์รักษ์
   

หลักการ

สำหรับ สถาปนิก วิศวกร และบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่องอาคารเขียวและอาคารประหยัดพลังงาน (Green Buildings)
 
เนื่องด้วยแนวทางการออกแบบเกี่ยวกับอาคารเขียว ได้กลายมาเป็นเงื่อนไขที่สำคัญประการหนึ่งในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนโดยบริษัทชั้นนำ ทำให้หลักการออกแบบอาคารเขียวได้รับความสนใจจากวงการออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และวงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก หลักการออกแบบอาคารเขียวที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทย คือ LEED หรือ Leadership in Energy and Environmental Design 
 
ทางบริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จึงได้พัฒนาโครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ LEED Green Associate ซึ่ง เป็นการวัดความรู้พื้นฐานด้านอาคารเขียวในเกณฑ์ LEED ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
 
 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

ความรู้พื้นฐาน Green Building ความรู้พื้นฐาน Leadership in Energy and Environmental Design วิเคราะห์ข้อสอบเก่า LEED GA

   
กลุ่มเป้าหมาย สถาปนิก วิศวกร บุคคลทั่วไป ที่สนใจเข้าสอบ LEED Green Associate
จำนวนผู้เรียนในการอบรมหนึ่งครั้ง 12 คน
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม 22000 บาท
สถานที่ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 เรียนเวลา 18:00-20:00 น.
จำนวนครั้งที่จะจัดต่อปี
   
เนื้อหาการอบรม  
6 มีนาคม 2017 Introduction to LEED 
 
8 มีนาคม 2017 Location and Transportation 
 
13 มีนาคม 2017 Sustainable Site 
 
15 มีนาคม 2017 Integrative Process and Water Efficiency 
 
20 มีนาคม 2017 Energy and Atmosphere
 
22 มีนาคม 2017 Material and Resources 
 
27 มีนาคม 2017 Material and Resources  & Indoor Environmental Quality
 
29 มีนาคม 2017 Indoor Environmental Quality
 
4 เมษายน 2017 Innovation in Design & Pre-Examination
  • Architecture + Construction Continuing Education SystemS
  • โครงการอบรมและศึกษาต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อคุณ เษกศิริ
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
193/11 ชั้น 3 อาคารเลครัชดา
ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2661 8149,
มือถือ 093-9235624 (คุณเษกศิริ),
โทรสาร 0 2661 8886
Email: seksiri@wisdomcs.co.th

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่