ลงทะเบียนสำหรับผู้อบรมใหม่
  *
(กรอกเฉพาะภาษาอังกฤษกับตัวเลข อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
Password   *
( อย่างน้อย 6 ตัวอักษร)
Confirm Password   *
คำนำหน้า  
ชื่อเล่น  
เพศ   ชาย หญิง
ชื่อ-นามสกุล     *
E-Mail   *
Confirm Email   *
เบอร์โทรศัพท์   *
บ้านเลขที่  
ถนน  
ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรณีย์  

      รายละเอียดการทำงาน
ประเภท  
บริษัท  
เลขที่  
ถนน  
ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต  
จังหวัด  
รหัสไปรณีย์  
เบอร์โทรศัพท์  
เบอร์แฟกซ์  
Code  
  • Architecture + Construction Continuing Education SystemS
  • โครงการอบรมและศึกษาต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อคุณ เษกศิริ
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
193/11 ชั้น 3 อาคารเลครัชดา
ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2661 8149,
มือถือ 093-9235624 (คุณเษกศิริ),
โทรสาร 0 2661 8886
Email: seksiri@wisdomcs.co.th

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่